Stany Zjednoczone - Polska w USA - Portal Gov.pl (2022)

Stany Zjednoczone

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Pamiętaj, aby przez podróżą zagraniczną zarejestrować się w systemieOdyseusz!

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas Twojego pobytuza granicą, MSZ będzie mógł się z Tobąskontaktować.

Jeśli masz uwagi bądź pytania do poniżej przedstawionych informacji, skontaktuj się z właściwą terytorialnie placówką zagraniczną RP.

Sytuacja epidemiczna na świecie stabilizuje się, wciąż jednak jest dynamiczna, a w niektórych regionach świata pozostaje niezwykle trudna. MSZ w dalszym ciągu odradza podróże, które nie są konieczne, do krajów lub regionów, w których poziom zachorowań jest znacząco wyższy niż w Polsce. W regionach o sytuacji epidemicznej zbliżonej do Polski lub z niższym poziomem zachorowań MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.

W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o podróżach zagranicznych sprawdź informacje o bieżącej sytuacji epidemiologicznej zachorowań na COVID-19. Bezwzględnie stosuj się do lokalnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Ponadto przed każdą podróżą koniecznie:

 • zapoznaj się z przepisami wjazdowymi i miejscowymi obowiązującymi w państwach, do których planujesz podróż, a także śledź je regularnie w czasie pobytu. Informacje te dostępne są na stronie MSZ oraz na stronach placówek;
 • sprawdź aktualne przepisy wjazdowe do Polski związane z pandemią COVID-19;
 • wykup ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia COVID-19;
 • zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz.

Więcej informacji o tym, jak przygotować się do podróży zagranicznej znajdziesz tutaj.

Data aktualizacji: 15.06.2022

Terminobowiązywania obostrzeń:bez oznaczonego terminu

Czego dotyczy ostatnia aktualizacja: modyfikacjaglobalnego ostrzeżenia

Zasady wjazdu z terytorium Polski

Osobyzaszczepione

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Osoba w pełni zaszczepiona to osoba, która otrzymała najpóźniej 14 dni przed wylotem do USA:

 • dawkę akceptowanej szczepionki jednodawkowej (Johnson & Johnson);

 • drugą dawkę akceptowanej szczepionki dwudawkowej (Pfizer,Moderna);

 • pełną serię testowanej w USA szczepionki AstraZeneca lub Novavax;

 • drugą dawkę szczepienia mieszanego wykonanego zaakceptowanymi szczepionkami podanymi w odstępie minimum 17 dni.

Przykład: jeśli ostatnia dawka została przyjęta 1 października 2021 r., to pierwszym możliwym dniem rozpoczęcia podróży do USA jest 15 października 2021 r.

Potwierdzenie w formie papierowej lub elektronicznej; jeśli w języku innym niż angielski należy kontaktować się z przedstawicielem linii lotniczych.

Dla amerykańskich służb granicznych nie jest istotna data ważności wydanego w PolsceUnijnego Certyfikatu COVID”.

Jaki jest status osób nie w pełni zaszczepionych?

Osoby niezaszczepione lub nie w pełni zaszczepione nie uzyskają prawa wjazdu, chyba że należą do jednej z kategorii wyłączonych z tego obostrzenia, tj.: dzieci poniżej 18 roku życia; członkowie załóg statków powietrznych; posiadacze wiz A1, A2, C2, C3, G1-4, NATO1-4, NATO6; obcokrajowcy podróżujący na zaproszenie ONZ, osoby, którym ze względu na wiek podanie szczepionki jest niemożliwe; osoby, które posiadają medyczne przeciwskazania do otrzymania szczepionki; uczestnicy prac badawczych/testów nad szczepieniami przeciwko COVID-19; osoby, które uzyskały zgodę dyrektora CDC; członkowie sił zbrojnych i ich współmałżonkowie i dzieci; podróżni z krajów, w których dostępność szczepionek jest ograniczona posiadający wizę inną niż B1/2.

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem

(Video) Czy Stany Zjednoczone potrzebują Polski?

Nie.

Testy po przyjeździe

Nie.

Kwarantanna

Nie.

Formularz lokalizacyjny

Przy wjeździe do USA zawsze podaje się adres zamieszkania oraz dane kontaktowe, niezależnie od pandemii.

Osobyniezaszczepione

Testy przed przyjazdem

Nie.

Uwaga:

Osoby niezaszczepione lub nie w pełni zaszczepione nie uzyskają prawa wjazdu, chyba że należą do jednej z kategorii wyłączonych z tego obostrzenia, tj.: dzieci poniżej 18 roku życia; członkowie załóg statków powietrznych; posiadacze wiz A1, A2, C2, C3, G1-4, NATO1-4, NATO6; obcokrajowcy podróżujący na zaproszenie ONZ, osoby, którym ze względu na wiek podanie szczepionki jest niemożliwe; osoby, które posiadają medyczne przeciwskazania do otrzymania szczepionki; uczestnicy prac badawczych/testów nad szczepieniami przeciwko COVID-19; osoby, które uzyskały zgodę dyrektora CDC; członkowie sił zbrojnych i ich współmałżonkowie i dzieci; podróżni z krajów, w których dostępność szczepionek jest ograniczona posiadający wizę inną niż B1/2.

Testy po przyjeździe

Nie.

Kwarantanna

Nie.

Formularz lokalizacyjny

Przy wjeździe do USA zawsze podaje się adres zamieszkania oraz dane kontaktowe, niezależnie od pandemii.

Ozdrowieńcy

Testy przed przyjazdem

Nie.

Uwaga:

Osoby niezaszczepione lub nie w pełni zaszczepione nie uzyskają prawa wjazdu, chyba że należą do jednej z kategorii wyłączonych z tego obostrzenia, tj.: dzieci poniżej 18 roku życia; członkowie załóg statków powietrznych; posiadacze wiz A1, A2, C2, C3, G1-4, NATO1-4, NATO6; obcokrajowcy podróżujący na zaproszenie ONZ, osoby, którym ze względu na wiek podanie szczepionki jest niemożliwe; osoby, które posiadają medyczne przeciwskazania do otrzymania szczepionki; uczestnicy prac badawczych/testów nad szczepieniami przeciwko COVID-19; osoby, które uzyskały zgodę dyrektora CDC; członkowie sił zbrojnych i ich współmałżonkowie i dzieci; podróżni z krajów, w których dostępność szczepionek jest ograniczona posiadający wizę inną niż B1/2.

Testy po przyjeździe

Nie.

Kwarantanna

Nie.

Formularz lokalizacyjny

Przy wjeździe do USA zawsze podaje się adres zamieszkania oraz dane kontaktowe, niezależnie od pandemii.

(Video) USA - (NIE)ZWYKŁE ULICE NOWEGO JORKU 🇺🇸

Dzieci

Testy przed przyjazdem

Nie.

Uwaga:

Dzieci poniżej 18 roku życia nie są również objęte obowiązkiem posiadania zaświadczenia o szczepieniu.

Kierowcyzawodowi

Nie dotyczy.

Tranzyt

Takie same zasady jak wjazd.

Pozostałe informacje praktyczne

Zasadywjazduzterytoriuminnychpaństw

Brak odrębnych przepisów.

Obostrzenia na miejscu

Każdy stan ma odrębne regulacje.

Przydatne linki i dane kontaktowe

https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html

 1. Instytucja odpowiedzialna za wjazd:Customs and Border Protection, https://www.cbp.gov/, z zagranicy: +1-202-325-8000, z USA: 877-227-5511

 2. Instytucja odpowiedzialna za kwarantannę:

Centers for Desease Control and Prevention, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html, 800-232-4636

PrzepisywjazdowedoPolski

Odnośniki do informacji o przepisach wjazdowych oraz inne informacje dot. podróżowania za granicę w kontekście pandemii znajdziesz tutaj.

Bezpieczeństwo

W związku z zagrożeniem zamachami terrorystycznymi Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) wprowadził narodowy system powiadamiania o zagrożeniach terrorystycznych (NTAS). W ramach tego systemu departament okresowo publikuje biuletyn informujący o ogólnych i potencjalnych zagrożeniach terrorystycznych. Jeśli zagrożenie wzrasta, departament ogłasza podniesiony poziom zagrożenia – Elavated Alert. Jeśli zbliża się konkretne zagrożenie, wprowadzany jest Imminent Alert. NTAS zamieszcza komunikaty o zagrożeniach terrorystycznych na stronie internetowej DHS oraz w mediach społecznościowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

W wielu miejscach publicznych, które mogą być celami ataków terrorystycznych, obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa. Są to przede wszystkim:

 • kontrole bagażu,

 • kontrole osobiste mieszkańców i turystów,

 • większa liczba funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Dotyczy to głównie lotnisk krajowych i międzynarodowych oraz innych miejsc publicznych:

 • urzędów,

 • stadionów,

 • super- i hipermarketów

 • hal wystawowych,

 • wejść do wieżowców.

  (Video) Stany Zjednoczone po pandemii? Czyli jak wygląda życie w Stanach Zjednoczonych latem 2021 | VLOG

Służby stosują wzmożone środki bezpieczeństwa również w okresie świątecznym (4 lipca, Święto Dziękczynienia, ramadan, Boże Narodzenie).

Zaostrzone przepisy bezpieczeństwa na lotniskach powodują, że trzeba przybyć tam od 2 do 3 godzin przed odlotem samolotu. Wprowadzono także ograniczenia dotyczące przewożonego bagażu. Przed podróżą zasięgnij aktualnych informacji u przewoźnika.

Jeśli zauważysz podejrzane sytuacje i zachowania, DHS i FBI zachęcają do informowania o tym służb pod nr telefonu alarmowego 911.

W większości wielkich miast amerykańskich istnieje duże zagrożenie przestępczością kryminalną. Dotyczy to zwłaszcza biednych dzielnic, ale także centrów miast wyludniających się zwykle wieczorem.

Od czerwca do listopada zagrożeniem są huragany. Jeśli planujesz wyjazd w tym okresie, zapoznaj się z ostrzeżeniami meteorologicznymi:

Przydatne informacje znajdziesz także:

W niektórych regionach Stanów Zjednoczonych zdarzają się trzęsienia ziemi. Informacje i porady, jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu lub huraganu, znajdziesz na stronie.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy NIE
 • Dowód osobisty NIE
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Brak. Dokument musi być ważny. Ważność dokumentu podróży wpływa na ustalenie maksymalnej długości pobytu w USA.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie, jeśli podróż ma charakter biznesowy lub turystyczny a planowany pobyt nie przekracza 90 dni.

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Ważna ESTA. Posiadacze ważnych wiz turystycznych/biznesowych nie muszą rejestrować ESTA.

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Małoletni podróżujący samodzielnie lub bez rodzica/ów, opiekuna/ów prawnych powinien być zaopatrzony w zgodę notarialnie poświadczoną i przetłumaczoną na język angielski.

 1. Zasady pobytu

Ograniczenie długości pobytu:

- maksymalnie 90 dni przy wjeździe na ESTA – ostateczna decyzja należy do urzędnika Customs and Border Protection

- maksymalnie 6 miesięcy przy wjeździe na wizie – ostateczna decyzja należy do urzędnika Customs and Border Protection

Zdrowie

Stany Zjednoczone nie wymagają szczepień od osób przyjeżdżających z Polski. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień skontaktuj się z wojewódzkąstacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Opieka medyczna jest wszędzie dostępna i na wysokim poziomie, lecz jej koszty są bardzo wysokie. Wizyta u lekarza ogólnego kosztuje zwykle ponad 100 USD, doba w szpitalu – od 500 do kilku tysięcy USD, bez badań i zabiegów. Terytoria zamorskie Stanów Zjednoczonych stosują te same zasady. Konieczne jest więc ubezpieczenie turystyczne, które pokryje koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Najlepiej, aby była to polisa firmy znanej i mającej przedstawicielstwa w USA.

Bezwzględnie zalecamy wykupienie ubezpieczenia turystycznego, pokrywającego koszty leczenia i hospitalizacji w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem i transportu medycznego.

Leki na receptę przywożone do USA powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach z dołączoną w oryginale receptą lekarza lub w przypadku braku oryginalnego opakowania – zaświadczeniem lekarskim. Zaleca się, aby podróżować z lekami na własny użytek, w ilościach wystarczających na zaplanowany pobyt. Wszelkie szczegółowe zapytania dotyczące możliwości przywozu lekarstw z zagranicy do USA należy kierować do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA): +1 (301) 796-0356. Jeśli podróżujesz z lekami i masz pytania dotyczące procesu kontroli na lotnisku oraz innych szczególnych okoliczności, możesz także zadzwonić do Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) 72 godziny przed planowanym przylotem pod numer (855) 787-2227 w dni powszednie, od 8:00 do 23:00 ET (czasu wschodnioamerykańskiego) i weekendy/święta od 9:00 do 20:00 ET. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy również kontakt z właściwym amerykańskim urzędem konsularnym.

(Video) #16 Zdalna historia - Jak powstały Stany Zjednoczone? Od jednej niesprawiedliwości w kolejne...

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po Stanach Zjednoczonych. Pamiętaj jednak, że nie wolno bez zezwolenia wkraczać na tereny prywatne. Zazwyczaj są one oznakowane komunikatem Private Property – No Tresspasing.

Podstawowym środkiem komunikacji w USA jest samochód. Stany Zjednoczone mają bardzo dobrze rozwinięty system autostrad z rozbudowaną infrastrukturą.

Po Stanach Zjednoczonych można również podróżować koleją (liczba połączeń dość ograniczona) oraz autobusem (firma Greyhound). Autobusy to najtańsza w USA forma transportu. Dodatkowo firma Greyhound oferuje zniżki dla studentów i turystów zagranicznych.

Najpopularniejsze jest podróżowanie po USA samolotem. Nadanie bagażu głównego na lotach krajowych wymaga zwykle dodatkowej opłaty.

Informacje dla kierowców

Na podstawie międzynarodowego prawa jazdy można prowadzić samochód w okresie ważności wizy. Równocześnie trzeba mieć polskie prawo jazdy z tłumaczeniem na język angielski. Możliwość prowadzenia na podstawie polskiego prawa jazdy jest ograniczona i zależy od przepisów stanowych. Naruszenie przepisów drogowych grozi wysokimi mandatami. W zależności od rodzaju wykroczenia i okoliczności, w których zostało ono popełnione, wysokość mandatu może wynosić od 60 USD np. za nieprawidłowe parkowanie do kilkuset lub nawet 1.000 USD za wyrzucanie śmieci z samochodu. Należy przede wszystkim pamiętać, aby nie przekraczać na autostradach dopuszczalnej prędkości. Różni się ona w poszczególnych stanach i może wynosić od 55 do 75 mil na godzinę (88–120 km/h).

Ponadto należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących parkowania. Stosuj się do szczegółowych zaleceń widocznych na znakach ulicznych oraz kolorystyki krawężników. Czerwony krawężnik oznacza bezwzględny zakaz parkowania, biały kolor – tzw. loading zone – parkować można maksymalnie do 5 lub 10 minut. Jeśli łamiesz te zasady, bądź przygotowany na bardzo wysokie opłaty nie tylko za mandat, ale także za odholowanie samochodu na policyjny parking, tzw. tow-away. Kierowcy muszą być przygotowani na opłaty parkingowe w różnych formach:

 • w przypadku tradycyjnych parkometrów mogą to być czasem wyłącznie 25-centowe monety,
 • w przypadku nowocześniejszych automatów – karty kredytowe lub gotówka.

Należy ściśle stosować się do poleceń policji. W czasie kontroli policyjnej wolno wychodzić z samochodu tylko na wyraźne polecenie funkcjonariusza. Wszelkie dyskusje z policją drogową są niewskazane. Odpowiadaj na zadane pytania. Zwracaj szczególną uwagę na formę i treść wypowiedzi, aby nie zostać oskarżonym o słowną napaść na funkcjonariusza, grożenie mu czy sugerowanie wręczenia mu łapówki.

W Stanach Zjednoczonych część autostrad jest płatna. Dotyczy to szczególnie wschodnich stanów. Wysokość opłat jest różna w zależności od stanu. Opłaty często pobierane są również za przejazd przez mosty i tunele.

Prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest traktowane nadzwyczaj surowo. Często kierowca zostaje natychmiast aresztowany i odpowiada przed sądem karnym. Zgodnie z prawem amerykańskim zakazane jest nawet przewożenie w samochodzie otwartej butelki zawierającej alkohol.

We wszystkich stanach samochód musi mieć ubezpieczenie OC. Jeśli wypożyczasz samochód, najlepiej wykup dodatkową polisę typu damage waivers (LDW) oraz collision damage waivers (CDW). Znoszą one odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez wypożyczającego.

Zasady korzystania z zagranicznego prawa jazdy różnią się w zależności od stanu. Informacje znajdziesz tutaj.

Cło

Podróżni przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych muszą wypełnić deklarację celną. Przepisy amerykańskie zezwalają na przewożenie przez granicę do 10.000 USD (lub równowartości tej sumy) bez obowiązku ich zgłoszenia. Jeżeli przewożona kwota przekracza tę sumę, należy zgłosić ją w deklaracji celnej oraz urzędnikowi celnemu. Dotyczy to nie tylko gotówki, lecz także innych środków płatniczych. Brak odpowiedniej deklaracji grozi poważnymi konsekwencjami. Nie wolno wwozić do USA żywności, roślin oraz nasion. Bezwzględnie zabronione jest posiadanie najmniejszej choćby ilości narkotyków (więcej informacji na stronie www.cbp.gov).

Obyczaje

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu. Pamiętaj, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj. Dotyczy to także zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Przydatne informacje

W USA zamieszkuje ponad 9,5 mln osób polskiego pochodzenia. Tradycyjnie największe skupiska Polonii w USA to Chicago oraz Nowy Jork, a także stany Wisconsin, Michigan oraz Connecticut i New Jersey. Coraz większa liczba przedstawicieli Polonii przeprowadza się do takich stanów jak Floryda, Colorado, Georgia czy też Arizona. W miejscach tych znajdziemy sklepy z polskimi produktami, kościoły, w których odprawiane są msze w języku polskim czy też punkty usługowe, w których można porozumieć się po polsku.

Powszechnym środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych są karty kredytowe. Ze względów bezpieczeństwa i wygody (rezerwacja hotelu, biletu lotniczego itp.) zalecamy wyrobienie takiej karty w banku przed wyjazdem. Wynajęcie samochodu bez podania karty kredytowej jest niemożliwe. Najbardziej popularne i szeroko akceptowane są karty: VISA, MasterCard, American Express i Discover. W razie zgubienia karty, należy ją natychmiast zablokować, dzwoniąc pod numer podany przez bank wydający kartę. Gotówkę z karty można pobrać w rozbudowanej sieci bankomatów, choć należy pamiętać o wysokich opłatach za takie transakcje.

Napięcie w gniazdkach elektrycznych wynosi 120 V, wtyczki polskich urządzeń elektrycznych nie pasują do gniazdek amerykańskich. przejściówkę należy zabrać ze sobą, ponieważ jest ona bardzo trudno dostępna w Stanach. W USA obowiązują inne jednostki miar, takie jak: mile, stopy, jardy, cale, funty i galony. Warto zaopatrzyć się w kieszonkową tabelę przeliczników.

W wielu stanach w miejscach publicznych nie można pić alkoholu ani nawet mieć przy sobie nieopakowanych butelek czy puszek. Nie można także przewozić otwartych pojemników z alkoholem w samochodzie. W większości stanów kupować i pić alkohol mogą osoby, które ukończyły 21 rok życia. Sprzedawca niemal zawsze prosi o okazanie dowodu tożsamości niezależnie od wyglądu nabywcy. W miejscach publicznych palenie jest zabronione i zakaz ten jest ściśle przestrzegany.

Jeśli musisz wezwać pomoc, zadzwoń pod bezpłatny numer 911. Działa on w całych Stanach Zjednoczonych.

Zwyczajowo napiwki w restauracjach są o wiele wyższe niż w Europie. Do rachunku dolicza się 18-20% jego wysokości. W wypadku grup sześcioosobowych lub większych napiwek doliczany jest automatycznie. Zwyczajowo przyjęte jest także wręczanie napiwku.

(Video) Jak Donald Trump na trwałe zmieni Stany Zjednoczone

W miejscach publicznych często oferowana jest usługa Valet Parking. Polega ona na tym, że nasz samochód przejmuje i parkuje specjalnie do tego celu wyznaczony pracownik. Jeśli korzystasz z tej usługi, daj parkującemu zwyczajowo przyjęty napiwek.

Opłatę parkingową można obniżyć lub nawet znieść za pomocą tzw. ticket validation. Polega ona na tym, że nanosimy stosowne oznaczenie na bilecie parkingowym (pieczątka, kod laserowy), które uzyskujemy podczas płatności za daną usługę. Walidacji dokonujemy więc np. podczas kupowania biletów do kina, płacenia za obiad w restauracji czy też korzystania z obiektów sportowych. Pytaj o taką możliwość osobę przyjmującą płatność.

FAQs

Czy Polska jest w Stanach Zjednoczonych? ›

Stany Zjednoczone to kraj z największą Polonią na świecie. Główne miejsca zamieszkiwania Polonii w USA to miasta: Chicago, Denver, Detroit, Los Angeles, Nowy Jork i Seattle. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych mieszka blisko 10 mln osób pochodzenia polskiego, a około 600 tys.

Czy jest kwarantanna po powrocie z USA do Polski? ›

Tym samym zniesione zostają wszelkie ograniczenia w podróżowaniu do Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że NIE ma już obowiązku: legitymowania się podczas przekraczania granicy certyfikatami szczepienia, obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP.

Czy Stany Zjednoczone i USA to to samo? ›

Stany Zjednoczone Ameryki, Stany Zjednoczone, potocznie Ameryka (ang. United States of America, USA; United States, US; America), do 11 lipca 1778 r.

Ile jest ambasad Polski w USA? ›

W Stanach Zjednoczonych Ameryki znajdują się Ambasada RP w Wasznygtonie oraz Konsulaty Generalne RP w Chicago, Houston, Los Angeles oraz Nowym Jorku.

Czy Polska jest zarejestrowana w USA jako firma? ›

Państwo polskie zarejestrowane zostało w stanie Nowy Jork jako korporacja o nazwie “POLAND REPUBLIC OF” działająca w siedzibie Ambasady RP.

Czy Polska jest notowana na gieldzie? ›

Nie, Polska nie została wystawiona na sprzedaż jako firma na giełdzie w USA. Zamieszczona w sieci grafika przedstawia fałszywe informacje.

Czy jest kwarantanna po powrocie z Anglii do Polski? ›

Osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej, które rozpoczęły podróż z terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej są zobowiązane do odbycia 10-dniowej kwarantanny.

Czy po powrocie z Polski do Anglii jest kwarantanna? ›

Ponadto, by uniknąć kwarantanny konieczne jest przedstawienie ważnego w UE dokumentu pełnego szczepienia, zaświadczenia o przejściu Covid-19 do 6 miesięcy przed przyjazdem, bilet lotniczy w ciągu 24 godzin od przylotu (w przypadku tranzytu), a dla dzieci do 12 r.

Czy muszę mieć test na Covid jadac do Polski? ›

Przy wjeździe do Polski z kraju członkowskiego UE, z kraju należącego do strefy Schengen lub z państwa trzeciego nie ma zasadniczo obowiązku udokumentowania szczepienia przeciwko COVID-19 i nie obowiązuje też już kwarantanna.

Jaką powierzchnię zajmują Stany Zjednoczone Ameryki? ›

Co to za skrót USA? ›

Stany Zjednoczone Ameryki położone są w Ameryce Północnej. Skrót USA oznacza United States of America. Na ten kraj składa się z 50 stanów oraz pozastanowe wyspy na Pacyfiku.

Ile lat mają Stany Zjednoczone Ameryki? ›

W kwietniu 1775 roku rozpoczęła się wojna o niepodległość, a 4 lipca 1776 roku ogłoszono Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Dzień ten uznaje się za datę narodzin Stanów Zjednoczonych Ameryki – republiki składającej się z niezależnych stanów.

W jakich miastach w Polsce są ambasady USA? ›

Ambasady i konsulaty
 • Ambasada USA w Warszawie. To navigate, press the arrow keys. BESbswy. BESbswy. 00-540 Warszawa, Polska. Fax.: +48 22 504 2688. ...
 • Konsulat USA w Krakowie. BESbswy. ul. Stolarska 9. 31-043 Kraków. Tel.: +48 12 424 5100. ...
 • Agencja Konsularna w Poznaniu. BESbswy. ul. Paderewskiego 8. 61-770 Poznan. Tel.: 48 61 851 8516.

Ile jest w USA Warszawa? ›

W USA znajduje się 12 miejscowości o nazwie Warsaw (pl.

Ile w Polsce jest Ambasad? ›

Placówki dyplomatyczne i konsularne obcych państw w Polsce

W Polsce znajdują się 92 ambasady: Spośród państw, w których Polska ma swoje misje dyplomatyczne, jedynie 6 nie posiada swoich przedstawicielstw w Polsce.

Gdzie polska policja jest zarejestrowana jako firma? ›

Podmiot ten ma wszystkie dane identyczne z danymi przysługującymi państwu polskiemu. Identyczne jest logo, godło, a siedziba rejestrującego zlokalizowana jest w siedzibie Ministerstwa Finansów.

Jakie akcję są notowane na GPW? ›

Notowania GPW - akcje
Walor ADKurs ADMin AD
ACAUTOGAZ23,300022,9000
ACTION12,680012,5600
ADIUVO1,42501,3550
AGORA5,34005,2200
33 more rows

Co się dzieje z polską giełda? ›

W czerwcu 2022 roku łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,8 mld zł, czyli o 30,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 28 proc. rdr do poziomu 17,7 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

Gdzie sprawdzic wartość akcji? ›

Notowania GPW: na tej stronie znajdziesz kursy akcji spółek i indeksów giełdowych, gorące wzrosty i spadki z danej sesji, ciekawe statystyki, dane, wykresy i narzędzie do analizy technicznej.

Czy osoby zaszczepione obowiązuje kwarantanna w Polsce? ›

Obowiązku kwarantanny nie stosuje się do osoby: zaszczepionej przeciwko COVID-19, która była poddana izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia wprowadzenia do systemu pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku.

Kto jest zwolniony z kwarantanny po powrocie do Polski? ›

Ponadto zwolnieniu od obowiązku kwarantanny podlegają osoby, które po przylocie przebywają w Polsce nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z Polski w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Kiedy nie będzie kwarantanny w Polsce? ›

Od poniedziałku (28.03.2022 r.) został zniesiony obowiązek izolacji i kwarantanny. Uwaga: Osoby odbywające kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych są obowiązane zakończyć tę kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych na dotychczasowych zasadach.

Co jest potrzebne do wjazdu do Anglii? ›

Jedziesz do UK? Zabierz paszport! Od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy jest tylko na podstawie ważnego paszportu*.

Czy po odbyciu kwarantanny trzeba zrobić test? ›

Aktualnie nie zaleca się rutynowego wykonywania żadnych badań po zakończeniu izolacji (w tym żadnych badań obrazowych płuc ani krwi), nie zaleca się również wykonywania testów serologicznych (badających obecność przeciwciał), ponieważ ich wynik nie wpływa na postępowanie.

Co trzeba zrobić aby wjechac do Anglii? ›

Dotychczas, chcąc przekroczyć granicę Anglii, należało mieć ze sobą ważny dowód osobisty oraz paszport. Teraz, wystarczy okazać jedynie paszport. Odpowiadając więc na pytanie, czy do Anglii potrzebny jest paszport po Brexicie – tak i jest to wystarczający dokument, uprawniający do wjazdu na teren UK.

Czy wykonanie testu na Covid jest obowiązkowe? ›

Od 28 marca 2022 roku przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala.

Czy sprawdzają testy na granicy polsko niemieckiej? ›

Wjazd na teren Niemiec wymaga wykonania testu, zgłoszenia wjazdu do rejestru oraz powoduje konieczność odbycia kwarantanny na własny koszt. Z konieczności testu i kwarantanny zwolnione są osoby w pełni zaszczepione. Przed wjazdem z Polski zarejestruj się na stronie www.einreiseanmeldung.de.

Ile jest wazny test Antygenowy do Niemiec? ›

Zachowaj negatywny wynik testu co najmniej przez 14 dni od wjazdu. Uzyskanie negatywnego wyniku testu przed wjazdem, szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z kwarantanny.

Gdzie leza Stany Zjednoczone? ›

Położenie geograficzne: Stany Zjednoczone Ameryki położone w Ameryce Północnej. Ludność: 332,9 miliona osób (stan: grudzień 2021). Obszar: Powierzchnia: 9.826.630 km2, w tym: 9.161.923 km2 powierzchni lądowej oraz 664.707 km2 powierzchni wodnej (obejmuje 50 stanów oraz Dystrykt Kolumbia).

Ile osób mieszka w USA 2022? ›

Gęstość zaludnienia
RokPopulacjaPopulacja miejska
2022337 599 000279 610 000 (82,8%)
2021335 190 000277 035 000 (82,7%)
2020332 770 000274 459 000 (82,5%)
20190271 890 000 (82,3%)
15 more rows

Gdzie mieszka najwiecej ludzi w USA? ›

Największym miastem (city) (miejscowością inkorporowaną) w Stanach Zjednoczonych w 2020 r. pozostaje Nowy Jork z 8,8 milionami ludności. 312 z 384 obszarów miejskich USA zanotowało przyrost populacji pomiędzy 2010 a 2020 r.

Jak jest po polsku USA? ›

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej {nazwa wł.}

Jak się mówi po angielsku Stany Zjednoczone? ›

Chociaż na poziomie federalnym USA nie mają języka urzędowego, ponad połowa z 50 stanów uznała angielski za oficjalnie obowiązujący.

Jak się mówi USA? ›

prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. W USA nie ma ustawowego języka urzędowego. W rzeczywistości jednak to angielski jest językiem Ameryki, ponieważ jest używany przez 82% populacji.

Kto założył Stany Zjednoczone? ›

Na II Kongresie Kontynentalnym 4 lipca 1776 r. 13 stanów ogłosiło Deklarację Niepodległości. Uznaje się ją za dokument założycielski Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jej autorami byli: Thomas Jeffersona, John Adams, Benjamin Franklin, Robert R.

W jakim wieku kończy się studia w USA? ›

Obowiązkowa nauka w USA trwa do 12 klasy (K-12), którą można ukończyć w wieku 16-18 lat.

Ile było stanów na początku? ›

W dniu 4 lipca 1776 r. ogloszono Deklaracje Niepodleglosci 13 Kolonii i proklamowano powstanie Unii pod nazwa Stany Zjednoczone Ameryki.

Gdzie leza Stany Zjednoczone? ›

Położenie geograficzne: Stany Zjednoczone Ameryki położone w Ameryce Północnej. Ludność: 332,9 miliona osób (stan: grudzień 2021). Obszar: Powierzchnia: 9.826.630 km2, w tym: 9.161.923 km2 powierzchni lądowej oraz 664.707 km2 powierzchni wodnej (obejmuje 50 stanów oraz Dystrykt Kolumbia).

Kiedy Polacy emigrowali do Ameryki? ›

Wielka emigracja Polaków z ziem polskich pod zaborem Rosji, Niemiec i Austrii miała miejsce pod koniec XIX i na początku XX wieku, kiedy to ponad 2,5 miliona Polaków przybyło do Ameryki. Była to w większości ludność zajmująca się rolnictwem. Nie posiadając majątku, wyemigrowali do Ameryki, dając początek Polonii.

Jakie kraje są w USA? ›

Stany Zjednoczone Ameryki – państwo związkowe złożone z 50 stanów, w tym 48 tzw. stanów kontynentalnych oraz stanu Alaska – oddzielonego od pozostałych stanów kontynentalnych obszarem Kanady – i stanu Hawaje, położonego na archipelagu o tej samej nazwie.

W jakim stanie jest najwiecej Polaków? ›

Według oficjalnego spisu ludności z roku 2000 (Census) w Stanach Zjednoczonych mieszka około 9,053,660 Polaków/Amerykanów polskiego pochodzenia. Najwięcej Polonii mieszka w stanie Nowy Jork, Illinois, Michigan i Pennsylvania.

W jakim stanie znajduje się Nowy Jork? ›

Nowy Jork - Stolica Świata... Jednym z najwspanialszych miast świata jest bezsprzecznie Nowy Jork. Leży w stanie New York i jest jednym z największych miast w USA, ale nie jest stolicą stanu. Funkcję tę pełni miasto Albany położone ponad 160 km od NYC.

Jaką powierzchnię zajmują Stany Zjednoczone Ameryki? ›

Jakie są góry w stanach Zjednoczonych? ›

Na wschodzie to Góry Skaliste, a na zachodzie wzdłuż Pacyfiku biegnie pasmo utworzone przez Góry Nadbrzeżne, Góry Kaskadowe i Sierra Nevada. Pomiędzy nimi znajdują się płaskowyże i kotliny: Wyżyna Kolumbii, Wielka Kotlina i Wyżyna Kolorado. Pas Kordylierów na zachodzie USA ma szerokość ok. 1700 km.

Dlaczego Polacy emigrowali do Stanów? ›

Polacy, podobnie jak inne europejskie nacje emigrowali do USA w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy, która dawałby szanse na lepsze życie. Była to emigracja zarobkowa, która miała miejsce w II połowie XIX wieku. Łącznie w latach 1820 – 1914 do USA wyemigrowało 2,3 mln Polaków.

Czy Polacy mają status mniejszości narodowej w USA? ›

Największa grupa osób polskiej narodowości za granicą mieszka w USA, nie są oni jednak uznawani za mniejszość narodową.

Gdzie pracują Polacy w USA? ›

Polacy znajdują miejsca zatrudnienia w Ameryce w branży budowlanej, samochodowej, jako pomoc hotelowa, chętnie są przyjmowani jako barmani, ale też wielu Polaków spotkamy w największych korporacjach na Manhattanie lub wśród pracowników naukowych najlepszych uniwersytetów.

Ile jest stanów? ›

A konkretnie 50 stanów i 1 Dystrykt Kolumbii, w którym znajduje się stolica USA – Waszyngton.

Ile krajow jest w Stanach Zjednoczonych? ›

Stany Zjednoczone

Co to za skrót USA? ›

Stany Zjednoczone Ameryki położone są w Ameryce Północnej. Skrót USA oznacza United States of America. Na ten kraj składa się z 50 stanów oraz pozastanowe wyspy na Pacyfiku.

Gdzie jest najwiecej Polonii w USA? ›

Według różnych statystyk, największe skupiska Polonii emigracyjnej znajdują się w Stanach Zjednoczonych i Europie. W Stanach Zjednoczonych najwięcej polonii mieszka w Chicago, Nowym Jorku i Detroit.

W jakim mieście w USA jest najwięcej Polaków? ›

Stany Zjednoczone to kraj z największą Polonią na świecie. Główne miejsca zamieszkiwania Polonii w USA to miasta: Chicago, Denver, Detroit, Los Angeles, Nowy Jork i Seattle. Szacuje się że mieszka w Stanach Zjednoczonych 10,6 mln (dane szacunkowe 2001) ludzi pochodzenia polskiego, a około 667 tys.

Gdzie Polacy są lubiani? ›

Jak wynika z sondażu, najbardziej lubianymi przez Polaków narodami są Czesi (63 proc. deklaracji sympatii), Włosi (62 proc.), Słowacy (61 proc.), Amerykanie (60 proc.) oraz Węgrzy (60 proc.). Niewiele mniej respondentów darzy sympatią Hiszpanów (57 proc.), Chorwatów (55 proc.)

Prezydent Joseph (Joe) R. Biden został zaprzysiężony na urząd 20 stycznia 2021 r. jako 46. prezydent USA.. Należy pamiętać, że dane dot.. oraz produkcji (+31 tys.. W okresie od stycznia do października 2021 r. wyniósł on 180 mld USD.. Największy wpływ na dodatnie saldo handlu usługami USA miały usługi biznesowe o wartości 185,7 mld USD, jak również usługi finansowe (135,8 mld USD), własność intelektualna (115,3 mld USD), oraz podróże (76,1 mld USD).. W 2020 r. import USA z Chin wyniósł 434,8 mld USD.. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Deficyt handlu towarami USA z APEC wyniósł 667,8 mld USD w 2019 r., co stanowi spadek o 0,9 proc.. Oznaczało to dla chińskich firm i ich poddostawców zamknięcie możliwości korzystania z amerykańskich technologii, a także ograniczało dostęp do chińskich technologii na rynku amerykańskim.. Eksport z USA: 164,9 mld USD (niewielki wzrost o ponad 1 mld USD), import z Chin: 450,4 mld USD, spadek o ponad 20 mld USD).. Dostęp do rynku Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery). UE i USA uzgodniły kontynuację dotychczasowego zawieszenia środków związanych ze sporem na okres 5 lat (po stronie USA dotyczyło to środków na import z UE w wysokości 7,5 mld USD, a po stronie UE na import z USA w wysokości 4 mld USD).. W niektórych przypadkach np.. Ograniczenia w zakresie inwestycji zagranicznych. W Stanach Zjednoczonych obowiązuje system pozwoleń na prace dla cudzoziemców.

Co to są implanty zębów?. W sytuacji całkowitego braku zębów pacjent może uniknąć dyskomfortu spowodowanego noszeniem protezy codziennie, która jest zarówno przyczyną zanikania kości.. Procedura wszczepiania implantów zębowych jest przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym, przez co jest dla pacjenta całkowicie komfortowa.. Implantacja jest również odradzana w przypadku osób chorujących na osteoporozę, dlatego iż dziąsła i kości w takim przypadku są zbyt słabe, aby implant przetrwał w nich na całe lata.. Powikłania mogą pojawić się jedynie po zabiegu i są zależne od jego rozległości.. Etapy wszczepiania implantu. Mocowanie implantu jest procesem różniącym się od zabiegu ekstrakcji zęba.. Podczas zabiegu, zakładania implantu jest stosowane znieczulenie miejscowe.. Leczenie rozpoczyna się od wizyty konsultacyjnej.. Unikać palenia tytoniu oraz picia alkoholu w dniu zabiegu implantologicznego oraz dwa dni po nim.. W czasie trwania tego okresu trzeba bezwzględnie przestrzegać wizyt kontrolnych u lekarza stomatologa, jak również unikać podrażniania miejsca wszczepu i utrzymywać wysoką higienę jamy ustnej.

osób, podczas gdy w Rumunii, która plasuje się na drugim miejscu pod względem zatrudnienia – około 51 tys.. osób, natomiast na Węgrzech, które są na miejscu trzecim zatrudnianych jest około 43 tys.. Szacuje się, że do 2010 roku centra usług biznesowych w Polsce będą zatrudniać około 250 osób.. Mimo spowolnienia na rynku w większości europejskich krajów, polska produkcja AGD dynamicznie rośnie, a pozycję lidera na rynku europejskim utrzymuje już od kilku lat.. Szacuje się, że około 85% produkcji wysyłanej jest, nie tylko do Europy, lecz także poza nią.. Polska w branży meblarskiej plasuje się na piątej pozycji na świecie, a wyprzedają ją takie kraje jak: Chiny, Niemcy, Włochy i USA.. Polskie produkty i usługi związane z branżą IT/ICT wchodzą również na zagraniczne rynki za pomocą Ministerstwa Gospodarki, które promuje polski firmy z sektora za granicami kraju.. Polska jest liderem w produkcji pieczarek w Europie i największym ich eksporterem na świecie.. Za sukcesem Polski na rynku kosmetyków stoi również fakt, że nasz kraj jest jednym z dwóch krajów na świecie (obok Litwy), gdzie kształci się kosmetologów na poziomie uniwersyteckim.

Stolica: Waszyngton. Waluta: dolar (USD). Język urzędowy: angielski. Inne języki: języki mniejszości narodowych, głównie hiszpański Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute do USA Obywatele polscy muszą mieć wizę wydaną przez konsula Stanów Zjednoczonych; nie ma moż­li­wości uzyskania wizy na granicy.. Posiadanie wizy nie gwaran­tuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych; ostateczną decyzję podejmuje urzędnik kontroli granicznej (Customs and Border Protection) i zdarza się, że obywatele polscy nie są wpuszczani do Stanów Zjednoczonych mimo ważnej wizy.. Najczęstszym powodem nie udzielenia prawa wjazdu jest naruszenie przepisów imigracyjnych podczas poprzednich pobytów lub uznanie, że rzeczywisty cel wjazdu jest sprzeczny z celem deklarowanym podczas ubiegania się o wizę (np.. W związku z licznymi ostatnio przypadkami zatrzymywania obywateli Rzeczpospolitej Polskiej przy wjeździe na terytorium Stanów Zjednoczonych należy mieć na uwadze, że:. Obywatele polscy, którzy poprzednio przedłużyli pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych muszą starać się o nową wizę w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie lub w Amerykańskim Konsulacie Generalnym w Krakowie.. Nawet jeśli poprzednio obywatel Rzeczpospolitej Polskiej wjechał bez problemów do Stanów Zjednoczonych, mimo wcześniejszego przekroczenia dozwolonego czasu pobytu w USA, nie oznacza to, że będzie wpuszczony ponownie.. Osoby zatrzymane podczas nielegalnego przekraczania granicy lub przebywające nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych są deportowane.. Umowy zawierane z pośrednikami w Polsce nie wiążą kontrahentów i pracodawców amerykańskich i nie dają podstawy prawnej do egzekwowania warunków w Stanach Zjednoczonych.. Od połowy 2009 roku, władze imigracyjne na lotniskach, bezwzględnie przestrzegają wymogu legitymowania się ważnym paszportem, przy wyjeździe z terytorium Stanów Zjednoczonych.. Od osób przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych z Polski nie są wymagane szczepienia.. Należy przede wszyst­kim pamiętać o nie przekraczaniu na autostradach dopuszczalnej prędkości, która różni się w poszczególnych stanach i może wynosić od 55 do 75 mil na godzinę (88–120 km/godz.).. Pozostałe informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych odnoszą się również do Guam.

Do Stanów Zjednoczonych wciąż jednak można będzie wjechać na wizie turystycznej.. Jeśli jednak nie otrzymamy deklaracji celnej w samolocie należy wypełnić ją w formie elektronicznej (na lotnisku w USA ) przy stanowiskach komputerowych w czasie odprawy paszportowej.. UWAGA: Ograniczenia prędkości zarówno na autostradach jaki i drogach lokalnych są różne dla każdego ze stanów i może się wahać od 85–120 km/godz.. Polecam więc wykupić ubezpieczenie zdrowotne / od kosztów leczenia w USA na kwotę co najmniej pół miliona dolarów.. Należy pamiętać, aby zaopatrzyć się tylko w tzw.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas podpisania porozumienia o współpracy obronnej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 64 strony liczy umowa o wzmocnionej współpracy obronnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki.. Udostępniamy pełną jej treść.. Zaprasza: Katarzyna Gójska i Piotr Lisiewicz. Zaprasza: Tomasz Sakiewicz. Zaprasza: Rafał Ziemkiewicz. Zaprasza: Katarzyna Gójska i Piotr Lisiewicz. Zaprasza: Tomasz Sakiewicz. Zaprasza: Rafał Ziemkiewicz

W XIX i XX wieku, w wyniku ekspansji na kontynencie północnoamerykańskim i terenach zamorskich do pierwotnych 13 stanów dołączyło 37 kolejnych, oraz szereg posiadłości zamorskich.. Najbardziej traumatycznymi doświadczeniami w historii kraju były wojna secesyjna (1861-65), w której stany północne pokonały jedenaście ""niewolniczych"" stanów południa, oraz wielki kryzys w latach trzydziestych XX wieku, podczas którego pracę straciła jedna czwarta zawodowo czynnych.. Po zwycięstwach w obu wojnach światowych i zakończeniu zimnej wojny, Stany Zjednoczone pozostają najpotężniejszym państwem na świecie.. Dla gospodarki charakterystyczny jest równomierny wzrost, niskie bezrobocie i inflacja oraz szybki postęp technologiczny.. Informacje polityczne. Oficjalna nazwa. Stany Zjednoczone Ameryki. Oficjalna nazwa w języku lokalnym. United States of America. Nazwa w języku lokalnym. United States, USA. Ustrój. republika prezydencka. Stolica. Waszyngton. Używane języki. angielski 82,1%, hiszpański 10,7%, inne języki indoeuropejskie 3,8%, języki azjatyckie i wysp Pacyfiku 2,7%, inne 0,7%; hawajski jest językiem urzędowym w stanie Hawaje. Prawo głosu. 18 lat; powszechne. Położenie. Ameryka Północna, nad północnym Atlantykiem i północnym Pacyfikiem, pomiędzy Kanadą i Meksykiem trzecie państwo świata pod względem powierzchni (po Rosji i Kanadzie) i ludności (po Chinach i Indiach); McKinley jest najwyższym punktem Ameryki Północnej, Dolina Śmierci - najniższym. Współrzędne geograficzne. 38 00 N, 97 00 W. Powierzchnia całkowita. 9826630 km2. Powierzchnia lądu. 9161923 km2. Powierzchnia wód. 664707 km2. Długość granic. 12034 km. Sąsiedzi. Kanada 8893 km (w tym 2477 km granica z Alaską), Meksyk 3141 km. Linia brzegowa. 19924 km. Opis linii brzegowej. Klimat. Ukształtowanie terenu. rozległa równina centralna, góry na zachodzie, wzgórza i niskie góry na wschodzie; góry i szerokie doliny na Alasce, wulkaniczne wyspy Hawaje. Najwyższy punkt. Mount McKinley: 6194 m. Najniższy punkt. Dolina Śmierci (Death Valley): -86 m. Zasoby naturalne. węgiel, miedź, ołów, molibden, fosforyty, uran, boksyty, złoto, żelazo, rtęć, nikiel, sole potasowe, srebro, wolfram, cynk, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno. Zagrożenia naturalne. tsunami, trzęsienia ziemi i aktywność wulkaniczna wzdłuż wybrzeży Pacyfiku, huragany na wybrzeżu atlantyckim i nad Zatoką Meksykańską, tornada na środkowym zachodzie i południowym wschodzie, lawiny błotne w Kalifornii; pożary lasów na zachodzie; powodzie; wieczna zmarzlina na północy Alaski jest główną przeszkodą rozwoju. Problemy ekologiczne. zanieczyszczenie powietrza powodujące kwaśne deszcze w USA i Kanadzie; USA emitują najwięcej na świecie dwutlenku węgla do atmosfery ze spalania paliw kopalnych; zanieczyszczenie wód pestycydami i nawozami sztucznymi; ograniczone zasoby słodkiej wody na zachodzie kraju wymagają ostrożnego zarządzania; pustynnienie. Gospodarka. Stany Zjednoczone mają największą i najbardziej zaawansowaną technologicznie na świecie gospodarkę, o dochodzie na mieszkańca wynoszącym 46000 dolarów.. Szybkie tempo postępu technologicznego w znacznej mierze wyjaśnia powstanie ""dwuwarstwowego rynku pracy"", w którym niższa, pozbawiona wykształcenia i kwalifikacji warstwa nie otrzymuje podwyżek, ubezpieczenia zdrowotnego i innych świadczeń porównywalnych z warstwą wyższą.. Praktycznie cały wzrost przychodów gospodarstw domowych od 1975 roku nastąpił w 20% gospodarstw o najwyższych dochodach.. Rosnące ceny ropy w latach 2005-07 roku zagroziły wzrostem inflacji i bezrobocia, ale do końca 2007 roku zanotowano wzrost gospodarczy.. Amerykańskie przedsiębiorstwa pod względem zaawansowania technologicznego, zwłaszcza w dziedzinie medycyny, aerokosmonautyki i wyposażenia wojskowego, znajdują się w światowej czołówce, chociaż ich przewaga po zakończeniu II wojny światowej zmniejszyła się.

Videos

1. Jak wypełnić formularz do loterii wizowej? - zielona karta do USA
(Marcin Ossowski USA)
2. 10 szokujących faktów o życiu w USA [TOPOWA DYCHA]
(Topowa Dycha)
3. Polecieliśmy do Stanów! USA- Boston!
(Budda. TV)
4. Ile kosztowały nas wakacje w USA? | BEKONOLOGIA #19
(Maciej je)
5. WIZA DO USA Wniosek i rozmowa z konsulem Pomocny § Paragraf 🎬#09
(Arkadiusz Kulik)
6. Klasa 3 LO - Stany Zjednoczone w XIX wieku. Wojna secesyjna podzieliła i wzmocniła Stany!
(Marcin Włoch)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 09/20/2022

Views: 5239

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.