Informacje na temat COVID-19 (2022)

Zaktualizowano 13 czerwca 2022

Aktualne informacje o zasadach podróżowania w dziale – Informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu

Departament Stanu wydał komunikat dotyczący podróży do Polski: Poziom 1 – Stosuj normalne środki ostrożności

12 czerwca został zniesiony wymóg Centers of Disease Control and Prevention przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID-19 lub dokumentacji ozdrowieńca przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Od 12 czerwca 2022 roku Centers of Disease Control and Prevention nie wymagają, aby podróżni przybywający do Stanów Zjednoczonych drogą lotniczą przedstawiali negatywny wynik testu na COVID-19 lub dokumentację ozdrowieńca przed wejściem na pokład samolotu. Wymóg szczepienia dla podróżnych do Stanów Zjednoczonych nie posiadających obywatelstwa amerykańskiego wciąż obowiązuje. Więcej informacji znajduje się na stronie Requirement for Proof of COVID-19 Vaccination for Air Passengers.

Informacje na temat ograniczeń w podróży do Stanów Zjednoczonych związanych z COVID-19 dla osób, które nie są obywatelami amerykańskimi lub stałymi rezydentami USA, znajdują się na stronie https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html.

(Video) Koronawirusa COVID-19 - Informacje ogólne (PL)

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie CDC oraz w Często Zadawanych Pytaniach.

Informacje dotyczące sytuacji w Polsce:

Testowanie na COVID-19:

(Video) Jaka jest historia COVID-19?

 • Czy testy PCR i/lub testy antygenowe są w Polsce dostępne dla obywateli USA? Tak
 • Jeśli tak, czy wyniki testów są dostępne w ciągu 24 godzin? Tak
 • Polski rząd zapewnia testy na COVID-19, ale tylko osobom, które wykazują symptomy choroby, udały się do lekarza i otrzymały skierowanie na test.
 • Prywatne testy na COVID-19 są wykonywane przez laboratoria i centra medyczne w całej Polsce. Wyniki mogą być dostępne w ciągu 24 godzin, a średni koszt testu PCR to ok. $85. Jeśli chodzi o testowanie w punktach „drive-through”, na tej stronie można wykupić testy i otrzymany kod zabrać ze sobą do wybranego punktu, gdzie pobiera się wymaz. Na tej stronie znajdują się informacje na temat jeszcze jednej możliwości wykonania testu w domu lub punkcie drive-through w Warszawie. Na tej stronie znajdują się informacje na temat możliwości wykonania testu w domu w Krakowie.
 • Szybkie testy są dostępne na kilku lotniskach w Polsce dla pasażerów, którzy podróżują do lub tranzytem przez kraje, które wymagają wyniku testu zrobionego w ciągu czterech godzin przed wylotem. Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych testów, kosztów i godzin otwarcia punktów testowania, należy kontaktować się z administracją lotniska lub odwiedzić poniższe strony internetowe:

Informacje na temat szczepionki na COVID-19:

Informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu:

 • Czy obywatele amerykańscy mogą przybywać do Polski: Tak
  • Obywatele Stanów Zjednoczonych podróżujący do Polski z Rosji lub Białorusi muszą spełniać jeden z poniższych warunków, aby wjechać do Polski:
   • Cudzoziemcy, którzy są współmałżonkami lub dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod stałą opieką obywateli polskich
   • Cudzoziemcy, którzy posiadają Kartę Polaka (Dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego)
   • Cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub tymczasowego pobytu w Polsce
   • Cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski, czyli uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, którzy wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy i którzy posiadają:
    • zezwolenie na pracę,
    • zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej,
    • kontrakt pracowniczy lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   • Uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, doktoranci kształcący się w Polsce
   • Naukowcy prowadzący badania lub prace rozwojowe w Polsce
   • Cudzoziemcy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych jako zawodnicy, członkowie ekipy trenerskiej, lekarze, fizjoterapeuci, sędziowie lub akredytowani dziennikarze
   • Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów
   • Osoby posiadające w Polsce status dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin
   • Inne szczególnie uzasadnione przypadki mogą być rozważone, ale zgodę na wjazd musi wydać Komendant Główny Straży Granicznej:https://www.strazgraniczna.pl/pl/kontakt/1946,Komenda-Glowna-Strazy-Granicznej.html.
 • Polskie władze poinformowały rząd Stanów Zjednoczonych, że obywatele Stanów Zjednoczonych mogą przybywać do Polski przez granicę lądową z Ukrainą bez wydanego wcześniej zezwolenia.
 • Decyzję dotyczącą tego, kto może przekroczyć granicę Polski, podejmuje Polska Straż Graniczna. Ambasada Amerykańska nie ma wpływu na ten proces. W przypadku pytań dotyczących konkretnych tras oraz potwierdzenia dopuszczenia tranzytu przez Warszawę podróżni powinni skontaktować się ze Strażą Graniczną pod adresem e-mail zdsc.kg@strazgraniczna.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 500 4068, +48 22 500 4568 lub +48 22 500 5468.
 • Czy negatywny test na COVID-19 (test PCR i/lub serologiczny) jest wymagany przy przekraczaniu granicy Polski? Nie
 • Czy na lotniskach i innych przejściach granicznych są wdrożone procedury sprawdzania stanu zdrowotnego? Nie
 • Status pobytu w Polsce: polskie władze ogłosiły stan zagrożenia epidemicznego 14 marca 2020 roku. Wizy, tymczasowe pozwolenia na pobyt oraz pozwolenia na pracę, które wygasną podczas stanu zagrożenia epidemicznego zostaną przedłużone na okres 30 dni po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego. W chwili obecnej nie wiemy, kiedy zakończy się stan zagrożenia epidemicznego, ale Ambasada przekaże nowe informacje, gdy tylko będą one ogłoszone.
 • Oszuści podszywający się pod polskich pracowników rządowych:Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed oszustami, podszywającymi się pod pracowników ministerstwa, który próbują telefonicznie wyłudzić pieniądze od mieszkających w Polsce cudzoziemców. Oszuści wykorzystują numer podobny do telefonu ministerstwa i oskarżają cudzoziemców o niedopełnienie procedur związanych z wnioskami wizowymi. Oszuści grożą cudzoziemcom deportacją i żądają płatności poprzez międzynarodowy transfer pieniędzy. Każdy, kto odebrał tego typu telefon, powinien zgłosić ten fakt na policji. Prosimy także o przekazywanie takiej informacji Ministerstwu Spraw Zagranicznych pod adresem rzecznik@msz.gov.pl oraz Sekcji Obywateli Amerykańskich pod adresemACSWarsaw@state.govlubKrakowACS@state.gov.
 • Informacja dla osób posiadających obywatelstwo polskie i amerykańskie, które wjeżdżają do Polski na polskich paszportach: osoby, które przybywają do Polski na polskim paszporcie, wyjeżdżając z Polski muszą przedstawić ważny polski paszport. Jest to wymóg polskich władz i Ambasada Amerykańska nie może uchylić tego wymogu w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie i amerykańskie, które chcą opuścić Polskę na amerykańskim, a nie na polskim paszporcie.

Ograniczenia dotyczące przemieszczania się:

(Video) Koronawirus SARS-CoV-2 i choroba COVID-19 – najczęściej zadawane pytania [HD] [FAQ]

 • Czy jest wprowadzona godzina policyjna? Nie
 • Czy są wprowadzone ograniczenia w podróżowaniu między miastami lub regionami? Nie
 • Od 28 marca 2022 zakrywanie nosa i ust jest wymagane jedynie w placówkach medycznych i aptekach.
 • Usta i nos muszą być zasłonięte maseczką materiałową lub medyczną. Przyłbice, półprzyłbice, szaliki i inne rodzaje masek nie mogą być zakładane zamiast maseczek materiałowych lub medycznych.
 • Więcej informacji oraz pełna lista obostrzeń znajduje się nastronie polskiego rządu poświęconej COVID-19.
 • Władze ogłosiły, że policja będzie monitorować przestrzeganie ograniczeń. Za ich łamanie mogą być wprowadzone kary do 30 000 złotych.

Informacje dotyczące kwarantanny:

 • Czy obywateli amerykańskich obowiązuje w Polsce kwarantanna? Nie
 • Jeśli czują się Państwo chorzy: Polski rząd utworzył ogólnopolską infolinię na temat COVID-19, gdzie można kierować zapytania dotyczące choroby. Aby uzyskać połączenie z infolinią, należy zadzwonić na numer +48 800 190 590 i wcisnąć 6, aby rozmawiać w języku angielskim. W nagłych przypadkach należy dzwonić na numer 112. Rząd wyznaczył konkretne szpitale, w których leczeni są pacjenci z COVID-19. Lista tych szpitali znajduje się na stronie:https://www.gov.pl/web/coronavirus/hospitals. Jeśli wykryto u Państwa COVID i potrzebujecie pomocy w znalezieniu miejsca kwarantanny, możecie Państwo skontaktować się z infolinią informacyjną COVID, aby uzyskać pomoc w zlokalizowaniu placówki i informacje o uzyskaniu przyjęcia. Więcej informacji o krokach, jakie polski rząd podejmuje w celu zaradzenia epidemii, można znaleźć na ich stronie internetowej tutaj.
 • Polskie ośrodki pomocy społecznej zapewniają pomoc w uzyskaniu jedzenia oraz leków osobom, które przebywają na kwarantannie domowej z powodu COVID-19. Pomoc jest też udzielana cudzoziemcom. W Krakowie należy dzwonić na numer +48 887 202 946 lub +48 887 202 947 od 7:00 do 20:00 lub wysłać email na adres:kontakt@mops.krakow.plpo godzinach pracy. W Warszawie należy dzwonić na numer +48 22 487 1300.

Opcje transportu:

 • Czy są dostępne loty komercyjne? Tak
  • Informacja dla obywateli amerykańskich, którzy zamierzają wrócić do Stanów Zjednoczonych: Regularne loty komercyjne z Polski są dostępne. Podróżni mogą rezerwować bilety bezpośrednio w liniach lotniczych i kierować zapytania dotyczące możliwości podróży do firm przewozowych. Ambasada nie może pomagać w planowaniu i organizacji podróży. Zachęcamy podróżnych, aby korzystali z opcji komercyjnych, które są obecnie dostępne. Podróżni powracający do Stanów Zjednoczonych powinni pozostać w domu przez siedem dni, ale niektóre miasta i stany mogą mieć bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące kwarantanny. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat powrotu do Stanów Zjednoczonych na stronie Centrów Kontroli Chorób oraz Departamentu Zdrowia w tym stanie, do którego się Państwo udają.
  • Informacja dla obywateli amerykańskich, którzy przybywają do Polski lotem międzynarodowym: Regularne komercyjne loty do Polski są dostępne. Podróżni mogą rezerwować bilety bezpośrednio w liniach lotniczych i kierować zapytania dotyczące możliwości podróży do firm przewozowych.
 • Czy działa transport publiczny? Tak

Mandaty za niestosowanie się do ograniczeń:

(Video) Informacje na temat szczepionki na Covid19 / Information on the Covid19 Vaccine in Polish

 • Za nieprzestrzeganie restrykcji dotyczących ochrony zdrowia publicznego oraz przemieszczania się grozi kara do 30 000 złotych.

Usługi konsularne:

 • Na spotkanie w sprawie ubiegania się o paszport oraz na usługę notarialną można się umówić na naszej stronie internetowej. Aby umówić się na złożenie wniosku o Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą (CRBA) należy wysłać email na adres ACSWarsaw@state.gov lub KrakowACS@state.gov.
 • Usługi wizowe są dostępne. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Lokalne źródła informacji:
https://gis.gov.pl/en/homepage/
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Więcej informacji:
Informacje o COVID-19 na stronie Departamentu Stanu
Strona Centrum Kontroli Chorób (CDC) na temat COVID-19
Strona dotycząca Polski na stronie Departamentu Stanu

(Video) Nowy koronawirus i COVID-19 w ciąży [HD]

Wypłaty Economic Impact Payments:

 • Wypłaty Economic Impact Payments (czeki stimulus payment) są realizowane przez amerykański urząd skarbowy (Internal Revenue Service IRS). Ambasada Amerykańska ani Konsulat Amerykański nie zajmują się realizacją tych wypłat. Aby otrzymać więcej informacji na ich temat, w tym na temat tego, kto jest upoważniony do ich otrzymania oraz statusu wypłaty, należy kontaktować się z IRS lub odwiedzić stronę IRS.Pytania dotyczące realizacji czeków prosimy kierować do lokalnego banku.

autor U.S. Mission Poland | 24 lutego, 2020 | Kategorie: Alert

Obecne wytyczne amerykańskiej agencji CDC są oparte na obserwacjach, że efektywna odporność powinna się utrzymywać nie krócej niż 3 miesiące od przebycia zakażenia.. Dlatego zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego takie jak noszenie maseczki, utrzymywanie dystansu i mycie rąk dotyczy ozdrowieńców, w takim samym stopniu jak osób, które nie chorowały.. Lampa dezynfekująca na promienie UV może zabić nowego koronawirusa Bakteriobójcze oraz wirusobójcze cechy promieniowania UV są czasami stosowane jako dodatkowa metoda dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych obok podstawowej metody, jaką jest dezynfekcja chemiczna z wykorzystaniem środków m.in.. Urządzenia UV są wykorzystywane wyłącznie do dezynfekcji pomieszczeń, w których nie przebywają w danej chwili ludzie.. Nie mogą być używane do sterylizacji rąk lub innych obszarów skóry, ponieważ promieniowanie UV zwiększa ryzyko zachorowania na raka skóry.. Ozonowanie również nie jest efektywną metodą dezynfekcji przy realnie występujących zagrożeniach dla zdrowia.. Pomimo oferowania na różnych portalach aukcyjnych różnych środków i urządzeń „specjalnie dedykowanych zwalczaniu koronawirusa” w domu lub pracy należy korzystać z powszechnie dostępnych, atestowanych środków dezynfekcyjnych, a przede wszystkim zachować podstawowe zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka).

Wcześniej choroba nie miała nazwy i posługiwano się określeniami typu „choroba wywołana przez koronawirus” lub „zachorowanie z powodu zakażenia koronawirusem z Wuhan”.. Nie wiadomo dokładnie, ile osób jest zakażonych koronawirusem, ale nie ma żadnych objawów i nawet o tym nie wie.. Rzadko koronawirusy mogą się przenosić ze zwierząt na ludzi, a następnie dalej z człowieka na człowieka.. Początkowo wydawało się, że przenoszenie koronawirusa SARS-CoV-2 wiąże się z kontaktem ze zwierzętami, ponieważ wielu chorych na zapalenie płuc w Wuhan w Chinach zgłaszało, że mieli kontakty z targiem rybnym lub targiem ze zwierzętami.. Jednak narastająca liczba chorych, którzy nie mieli takich powiązań, kazała przypuszczać, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka.. Obecnie wiadomo, że wirus może przenosić się z człowieka na człowieka.. Uważa się, że do większości zakażeń u ludzi dochodzi przede wszystkim drogą kropelkową, kiedy zakażona osoba kaszle lub kicha, podobnie jak przenosi się np.. Wirus może także zostać przeniesiony, kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus (czyli np.. Należy pamiętać, że łatwość przenoszenia się danego wirusa z człowieka na człowieka może się różnić.. Ogólnie wirusy oddechowe mają zazwyczaj większą aktywność w niższych temperaturach, dlatego też sezon na przeziębienia i grypę zaczyna się jesienią i trwa do wiosny, ale nie oznacza to, że latem te choroby nie występują.. W związku z tym nie jest wykluczone, że koronawirus (SARS-CoV-2) może przekształcić się w bardziej niebezpieczny szczep.. Dzieje się tak dlatego, że wirusy, które powodują choroby o ciężkim przebiegu i zgon gospodarza, mają mniejsze możliwości rozprzestrzeniania się.

Dzieci poniżej 12. roku życia oraz pasażerowie o średnim lub wysokim stopniu niepełnosprawności nie muszą mieć wyniku testu, aby podróżować do Dubaju lub przesiadać się w tym mieście.. Jeśli z powodów medycznych nie możesz nosić maseczki przez cały czas podróży, wystarczy, że skontaktujesz się z nami na 48 godzin przed lotem, by poprosić o zastosowanie wyjątku, i okażesz zaświadczenie medyczne podczas odprawy.. Ważność zaświadczenia lekarskiego nie może przekraczać 3 miesięcy / 90 dni od daty wystawienia.. Aby upewnić się, że otrzymasz powiadomienia dotyczące lotów, zaktualizuj dane kontaktowe w zakładce Zarządzaj rezerwacją (otwiera się w tym samym oknie) .. Spróbujemy najpierw zapewnić Ci miejsce na pokładzie pierwszego dostępnego lotu obsługiwanego przez Emirates.. Pasażerowie będą mogli odprawić się na lot online oraz zdać bagaż rejestrowany na stanowiskach odprawy online na lotnisku DXB (w strefach przeznaczonych dla pasażerów lotów do USA).. Nie.. Nie.. Voucher jest wystawiony na Twoje imię i nazwisko i nie można go przekazywać innym osobom.. Nie.. Nie.. Nie.. Nie można uzyskać biletów w ramach rekompensaty za odmowę wejścia na pokład, jeśli voucher został zgubiony.. Voucher jest ważny tylko od 7 do 365 dni od momentu wystawienia.

Jeśli z powodów medycznych nie możesz nosić maseczki przez cały czas podróży, wystarczy, że skontaktujesz się z nami na 48 godzin przed lotem, by poprosić o zastosowanie wyjątku, i okażesz zaświadczenie medyczne podczas odprawy.. zmianę daty podróży na siedem dni przed planowanym lotem lub siedem dni po nim; zmianę miejsca wylotu na najbliższe lotnisko w tym samym kraju; zwrócenie biletu i otrzymanie zwrotu środków.. Pasażerowie będą mogli odprawić się na lot online oraz zdać bagaż rejestrowany na stanowiskach odprawy online na lotnisku DXB (w strefach przeznaczonych dla pasażerów lotów do USA).. Zakaz nie dotyczy leków zatwierdzonych przez Rozporządzenie o aptekach i truciznach, a także pasażerów tranzytowych przesiadających się na międzynarodowym lotnisku w Hongkongu bez przechodzenia przez kontrolę paszportową.. Możesz zarezerwować bilet (na wybrane trasy, zgodnie z opcjami dostępnymi w ramach rekompensaty za odmowę wstępu na pokład w tabeli stref) za pośrednictwem Centrum Obsługi oraz w kasach biletowych w okresie od 7 do 365 dni po wystawieniu vouchera.

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie będzie wysyłała uaktualnione informacje, aby wszyscy obywatele amerykańscy w dystrykcie konsularnym Ambasady USA w Warszawie mieli najnowsze informacje dotyczące COVID-19 (koronawirusa) oraz lokalnej sytuacji.. Wydarzenie: Wiadomość dla obywateli USA – Uaktualnione informacje na temat COVID-19 oraz związane z tym ograniczenia. Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały Ambasadę, że zorganizują dwa dodatkowe loty czarterowe do Stanów Zjednoczonych: jeden lot z Warszawy do Nowego Jorku (JFK) w środę 3 czerwca o godzinie 14:15 oraz jeden lot z Warszawy do Chicago (ORD) w piątek 5 czerwca o godzinie 16:40 .. Jeśli chcieliby Państwo wykupić bilet, należy jeden raz wypełnić ten formularz dla KAŻDEJ osoby podróżującej (w tym małych dzieci).. Podając nam te informacje, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie ich do Polskich Linii Lotniczych LOT w celu ułatwienia Państwu powrotu do Stanów Zjednoczonych.. Od 30 maja maseczki nie są wymagane na zewnątrz pod warunkiem zachowania dystansu społecznego; maseczki są wciąż wymagane w budynkach użyteczności publicznej takich jak kościoły, kina, zakłady fryzjerskie, restauracje oraz w transporcie publicznym.. Zezwolone są zgromadzenia liczące do 150 osób i nie ma ograniczeń odnośnie liczby osób w instytucjach kulturalnych i religijnych, restauracjach, kawiarniach, barach i kościołach pod warunkiem zakrycia ust i nosa oraz zachowania społecznego dystansu.. Więcej informacji na temat ograniczeń w poruszaniu się znajduje się na stronie Ambasady Amerykańskiej Informacje na temat COVID-19 oraz na stronie polskiego rządu na temat COVID-19 .. Na stronie Centrów Kontroli Chorób znajdują się czynniki, które warto wziąć pod uwagę decydując, czy poddać się testowi, czy nie.. Jeśli chcieliby Państwo umówić się na pilną usługę notarialną, należy wysłać email na adres ACSWarsaw@state.gov i podać pełne imię i nazwisko, numer paszportu amerykańskiego oraz krótkie wyjaśnienie swojej prośby.. Jeśli potrzebują Państwo paszportu: Ambasada Amerykańska w Warszawie nadal przyjmuje wnioski o paszporty, jednak placówki, w których drukowane są paszporty, zawiesiły swoją działalność.. W Krakowie należy dzwonić na numer +48 887 202 946 lub +48 887 202 947 od 7:00 do 20:00 lub wysłać email na adres: kontakt@mops.krakow.pl po godzinach pracy.

Dzieci poniżej 12. roku życia oraz pasażerowie o średnim lub wysokim stopniu niepełnosprawności nie muszą mieć wyniku testu, aby podróżować do Dubaju lub przesiadać się w tym mieście.. Jeśli z powodów medycznych nie możesz nosić maseczki przez cały czas podróży, wystarczy, że skontaktujesz się z nami na 48 godzin przed lotem, by poprosić o zastosowanie wyjątku, i okażesz zaświadczenie medyczne podczas odprawy.. Ważność zaświadczenia lekarskiego nie może przekraczać 3 miesięcy / 90 dni od daty wystawienia.. Aby upewnić się, że otrzymasz powiadomienia dotyczące lotów, zaktualizuj dane kontaktowe w zakładce Zarządzaj rezerwacją (otwiera się w tym samym oknie) .. Spróbujemy najpierw zapewnić Ci miejsce na pokładzie pierwszego dostępnego lotu obsługiwanego przez Emirates.. Pasażerowie będą mogli odprawić się na lot online oraz zdać bagaż rejestrowany na stanowiskach odprawy online na lotnisku DXB (w strefach przeznaczonych dla pasażerów lotów do USA).. Nie.. Nie.. Voucher jest wystawiony na Twoje imię i nazwisko i nie można go przekazywać innym osobom.. Nie.. Nie.. Nie.. Nie można uzyskać biletów w ramach rekompensaty za odmowę wejścia na pokład, jeśli voucher został zgubiony.. Nie.. Voucher jest ważny tylko od 7 do 365 dni od momentu wystawienia.

Wirus powodujący chorobę koronawirusową 2019 (COVID-19) nie jest taki sam jak koronawirusy, które często krążą wśród ludzi i powodują łagodne choroby, takie jak przeziębienie.. Dlatego CDC (Centers for Disease Control and Prevention) zaleca izolację tych pacjentów w szpitalu lub w domu (w zależności od tego, jak poważny jest ich stan), dopóki nie wyzdrowieją i nie będą już stanowić zagrożenia dla innych.. To, jak długo ktoś jest aktywnie chory, może się różnić, więc decyzja o tym, kiedy zwolnić kogoś z izolacji, podejmowana jest indywidualnie w porozumieniu z lekarzami, ekspertami w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń oraz urzędnikami zdrowia publicznego i obejmuje rozważenie specyfiki każdej sytuacji w tym nasilenie choroby, oznaki i objawy chorobowe oraz wyniki badań laboratoryjnych dla tego pacjenta.. Kwarantanna oznacza oddzielenie osoby lub grupy osób, które były narażone na chorobę zakaźną, ale nie rozwinęły choroby (objawy) od innych osób, które nie zostały narażone, aby zapobiec możliwemu rozprzestrzenianiu się tej choroby.. Niektóre inne wirusy, takie jak przeziębienie i grypa, rozprzestrzeniają się częściej w miesiącach zimowych, ale to nie znaczy, że nie można zachorować na te wirusy w innych miesiącach.. W tej chwili nie wiadomo, czy rozprzestrzenianie się COVID-19 zmniejszy się, gdy pogoda się ociepli.. Maseczki na twarz powinny być stosowane przez osoby, które wykazują objawy COVID-19 , aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby na innych.. Nie ma dowodów na to, że zwierzęta towarzyszące lub zwierzęta domowe, takie jak koty i psy, zostały zainfekowane lub mogłyby rozprzestrzeniać wirusa wywołującego COVID-19 .. Nie jest pewne, jak długo wirus wywołujący COVID-19 przeżyje na powierzchni, ale wydaje się, że zachowuje się jak inne koronawirusy.. Badania sugerują, że koronawirusy (w tym wstępne informacje na temat wirusa COVID-19) mogą utrzymywać się na powierzchniach przez kilka godzin lub nawet kilka dni.

Narosło również wiele mitów dotyczących wirusa.. U ok. 80% chorych przebieg jest skąpoobjawowy.. Koronoawirus stanowi też większe zagrożenie dla osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego takimi jak POChP lub astma.. Dostępne źródła podają różne dane na temat śmiertelności z powodu koronawirusa.. Informacje o śmiertelności wahają się od 2% do 3% w zależności od regionu.. Ogólnie na śmiertelność duży wpływ mają wiek i choroby towarzyszące.. Koronawirus SARS-CoV-2 jest często porównywany do innych wirusów tego rodzaju, głównie do wirusa MERS oraz SARS.. Za globalny zasięg wirusa i jego szybkie rozprzestrzenianie się jest odpowiedzialnych kilka czynników.. Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection , „Elsevier” [online], https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0010/977698/novel-coronavirus-covid-19-infection-12-Mar-20.pdf, [dostęp: 18.03.2020r.]

W grudniu 2020 r. Rada przyjęła konkluzje, w których zaapelowała o jeszcze bardziej zdecydowaną reakcję na szczeblu UE wobec zagrożeń hybrydowych, w tym dezinformacji.. Google zgłosił usunięcie czterech kanałów YouTube i jednego konta reklamowego oraz rozszerzenie na wszystkie państwa członkowskie UE funkcji wyszukiwania wyświetlającej użytkownikom wiarygodne informacje.. Wskazali, że należy zintensyfikować wsparcie UE dla naukowców i weryfikatorów faktów , wzmocnić komunikację strategiczną UE oraz zwiększyć współpracę z partnerami międzynarodowymi, a przy tym dbać o wolność wypowiedzi i pluralizm.. Wraz z rozpoczęciem w całej UE kampanii szczepień wzmożono wysiłki na rzecz zwalczania dezinformacji na temat szczepionek przeciwko Covid-19 .. Zalew informacji (w tym nieprawdziwych lub niedokładnych) o wirusie, jego pochodzeniu i skutkach oraz o działaniach władz wobec pandemii sprawia, że ludziom trudno jest znaleźć wiarygodne źródła i potrzebne rady.. Poniżej znajduje się wybór źródeł informacji z UE i spoza UE oraz z organizacji unijnych i międzynarodowych.. cyberataki przeciwko organizacjom i osobom fizycznym, w tym kampanie phishingowe polegające na rozsyłaniu złośliwego oprogramowania w linkach i załącznikach oszustwa telefoniczne, fałszywe oferty dostaw i fałszywe informacje o odkażaniu sprzedaż podrabianych produktów leczniczych i sanitarnych oraz dystrybucja fałszywych domowych zestawów diagnostycznych wizyty oszustów podających się za funkcjonariuszy organów ścigania lub pracowników służby zdrowia i oferujących testy na Covid-19, by wejść do domu i dokonać kradzieży wzrost przemytu migrantów i wykorzystywania seksualnego , także dzieci.

W pobliżu obiektu Old Cracow Apartment znajdują się liczne atrakcje, takie jak Centrum handlowe Galeria Krakowska, Dom strachu Lost Souls Alley i Kościół Mariacki.. Najbliższe lotnisko, Lotnisko Kraków-Balice, znajduje się 10 km od obiektu Old Cracow Apartment.. Ten obiekt podjął dodatkowe kroki w zakresie ochrony zdrowia i higieny, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo. Westerplatte 3:. - 300 m od Dworca Głównego,. - 100 m od teatru Słowackiego,. - 500 metrów od Rynku Głównego na Starym Mieście,. - 1 km od Wawelu,. - 1,4 km od Kazimierza.. Wi-Fi jest dostępne w pomieszczeniach ogólnodostępnych i jest bezpłatne.. Parking nie jest dostępny.. W tym obiekcie nie są dostępne łóżeczka dla dzieci.. W tym obiekcie nie są dostępne dodatkowe łóżka.

Videos

1. WEBCAST nr 2 - PANDEMIA COVID-19 AKTUALNE INFORMACJE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO
(Paweł GRZESIOWSKI)
2. Gdzie szukać rzetelnych informacji na temat szczepionki przeciw COVID-19?
(Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB)
3. Koronawirus SARS CoV 2 i choroba COVID 19 - najważniejsze informacje o pandemii
(uro-portal Krzysztof Sobkowiak)
4. Koronawirus SARS-CoV-2 - Biologia molekularna wirusa. Bio-portal
(Łukasz Sobkowiak)
5. Wirus dezinformacji w pandemii COVID-19 | Koronawirus na celowniku
(Centrum Nauki Kopernik)
6. WHO’s Science in 5 on COVID-19 : Which vaccine should I take and what about side effects? - 23Apr21
(World Health Organization (WHO))

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 10/12/2022

Views: 5235

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.